НОВИНИ

 

ОБЕКТЪТ

 

ПРОЕКТЪТ

  ИНИЦИАТОРИТЕ   ПОДКРЕПА  
 
 
 
 

THIS PAGE IN ENGLISH

ПРАВЕН статус

Условия за ползване на сайта на „Национална инициатива Севтополис“

 

Добре дошли!

 

Домейнът www.sevtopolis.info и прилежащият сайт са собственост на сдружение „Национално обединение съхрани българското“. Като използвате уеб сайта на „Национална инициатива Севтополис“, Вие се съгласявате на следните условия и правила:

 

Каква информация събираме:

www.sevtopolis.info не събира никаква уникална информация за Вас (Вашето име, e-мейл адрес и др.), освен ако не предоставите съзнателно и изрично такава информация. www.sevtopolis.info регистрира информация като време, тип браузър, език на браузера, и ІР адрес. Тази информация се използва за проверка на нашата база и за да предоставим по-добрo обслужване на нашите ползватели.

 

Предоставяне на информация:

www.sevtopolis.info може да предостави Вашата информация на рекламодатели, бизнес партньори, спонсори и други трети страни. Разкриваме само обща информация за нашите ползватели и не предоставяме лични данни на никоя трета страна без Ваше съгласие. Например, ние може да разкрием колко често даден потребител посещава www.sevtopolis.info, или кои ключови думи най-честно се използват. Запазваме си правото да разкрием ваши лични данни ако закона или властите ги изискват по сьответния ред.

 

Съдържание на сайта на „Национална инициатива Севтополис“:

Съдържанието на сайта на „Национална инициатива Севтополис“ представлява информационно тяло от информационни материали свързани пряко или косвено с дейността по проекта „Национална инициатива Севтополис“. В този смисъл всички мултимедийни продукти, публикувани на сайта, както и неговата структура, съдържание и общ изглед, попадат под защитата на Закона за авторските права и никаква част от тях не може да бъде цитирана, копирана и използвана, освен след изричното писмено съгласие на сдружение „Национално обединение съхрани българското“ и/или „ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ“ ООД. Марката „СветЪ Дизайн“, в долния десен ъгъл, е притежание на СВЕТЪ ООД.

 

Лога и знаци на сдружение „Национално обединение съхрани българското“:

Всички лога, отличителни марки и знаци на сдружение „Национално обединение съхрани българското“, публикувани на сайта на „Национална инициатива Севтополис“ са собственост на сдружение „Национално обединение съхрани българското“ по смисъла на българското законодателство. Никава част от тях не може да бъде копирана, препредавана и/или интерпретирана от трети лица без изричното писмено съгласие на сдружение „Национално обединение съхрани българското“. Нарушенията по тази точка подлежат на наказание според българското законодателство.

 

Лога и знаци на „ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ“ ООД:

Всички лога, отличителни марки и знаци на „ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ“ ООД, публикувани на сайта на „Национална инициатива Севтополис“ са собственост на „ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ“ ООД по смисъла на българското законодателство. Никава част от тях не може да бъде копирана, препредавана и/или интерпретирана от трети лица без изричното писмено съгласие на сдружение „ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ“ ООД. Нарушенията по тази точка подлежат на наказание според българското законодателство.

 

Допълнителни въпроси:

Всички допълнители въпроси отправяйте към нас на нашия е-мейл адрес: info@suhranibulgarskoto.org .

 

Без да се ограничава предшестващото, сдружение „Национално обединение съхрани българското“ и „ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ“ ООД няма при никакви обстоятелства да бъдат отговорни за забавяния или нарушения в предаването, причинени директно или индиректно от природни бедствия, сили, или причини вън от нашия контрол, липса на Интернет, повреда на компютърните съоръжения, повреда в телекомуникациите, повреда на друга апаратура, нарушение в електроподаването, стачки, работни спорове, бунтове, цивилни разбории, недостиг на материал или трудова сила, пожари, наводнения, бури, действия на трети лица, или загуба на или промяна на отопление, осветление, или климатизация.

 

Сдружение „Национално обединение съхрани българското“ и „ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ“ ООД не носи отговорност за грешна или неточна информация от трети лица извън настоящата интернет страница.

 

Тези условия съставят цялото съглашение между страните по дадения въпрос и заменят всички предишни или временни споразумения, писмени или устни, отнасящи се до въпроса. Вякакви претенции относно клаузите на Условията за ползване ще бъдат приемани само ако са писмени и подписани от сдружение „Национално обединение съхрани българското“ и „ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ“ ООД.

 

Сдружение „Национално обединение съхрани българското“ лога и всяко име на идеи и инициативи на сдружение „Национално обединение съхрани българското“ са регистрирани марки на сдружение „Национално обединение съхрани българското“. Те не могат да бъдат използвани, копирани , представяни от трети лица без знанието и изричното писмено съгласие на сдружение „Национално обединение съхрани българското“. Всяко лого, текст, продукт и сайт на сдружение „Национално обединение съхрани българското“ са защитени по Закона за авторските права и тяхната неправомерна употреба подлежи на наказание по смисъла на закона.

 
 

 

 
           
 

+359 878 180 101/2/3

София 1000, п.к. 945, СНЦ "Национално обединение съхрани българското"

sevtopolis@suhranibulgarskoto.org

 

Начало | Новини | Обектът | Проектът | Инициаторите | Подкрепа

Авторски права © 2007-2009, Всички права запазени | Правен статус

Страницата е изработена от студио “СветЪ Дизайн”