НОВИНИ

 

ОБЕКТЪТ

 

ПРОЕКТЪТ

  ИНИЦИАТОРИТЕ   ПОДКРЕПА  
 
 
 
 

THIS PAGE IN ENGLISH

ПРОЕКТЪТ - информация

   

СЕВТОПОЛИС

 

Севтополис, градът на Севт ІІІ, столица на Одриската държава от края на ІV - началото на ІІІ в. пр.н.е. е разкрит и проучен през 1948 - 54 г. при изграждането на язовир Копринка до град Казанлък. Това е първият и най-добре запазен тракийски град в днешна България, за съжаление останал на дъното на язовира след напълването му. Допуснатата грешка по времето на историческия и национален нихилизъм днес може да бъде поправена и Севтополис да бъде върнат в съкровищницата на световното културно наследство.

 

Проектът за експониране на Севтополис предлага възможността градът да бъде напълно разкрит, консервиран, частично реставриран и постоянно достъпен. Чрез проекта се реализира изключителната историческа, образователна, културна и туристическа стойност на Севтополис в уникална архитектурна структура и природна среда.

 

Античният град се отвоюва от язовира чрез вътрешна кръгла язовирна стена, така че се получава своеобразен кладенец, на дъното на който като на сцена е представена историческата пиеса “Севтополис”. Приближавайки се с лодка откъм брега, Севтополис остава абсолютно скрит за погледа, като се вижда единствено ограждащият пръстен. Но гледката от стената към града предизвиква невероятни впечатления и усещания със своята всеобхватност, ракурс и отправна точка от границата между минало и настояще. Възможността да разглеждаш града от височина 20 метра позволява възприемането му цялостно, а не фрагментарно - една изключителна възможност за разкопки от такъв мащаб. Впечатлението се обогатява при движението с панорамните асансьори, които отвеждат до самите разкопки за индивидуално или групово разглеждане.

 

Рингът на ограждащата стена има неутрална (абсолютна по отношение на времето и пространството) кръгла форма с външен диаметър 420 метра, която е описана около петоъгълния в план град. Рингът като съвременна архитектурна намеса има смисъл на граница - между минало и настояще, история и действителност, суша и вода, горе и долу. Той разделя града Севтополис от всичко наоколо, като едновременно го свързва с водата и околния пейзаж в качествено нова архитектура. Тя експонира, оценява и преосмисля историята чрез съвременни форми и функции. Така архитектурната рамка на озеленената стена се превръща в обърната наопаки тракийска могила, съхранила в себе си града Севтополис. Ограждащата стена осъществява функционалната интеграция на античния Севтополис в уникален туристически комплекс. Пръстенът е кей за пристигащите лодки и корабчета. Това е една оживена улица, парк, пристанище, панорамна алея. Той ще бъде наситен с множество обслужващи елементи - ресторанти, кафенета, магазини, ателиета, пунктове за наемане на велосипеди и лодки и т.н. и служи за разнообразни форми на рекреация, спорт, риболов. В пръстена-стена са разположени конферентни зали, ресторанти с гледка към града и язовира, хотелски комплекс, обслужващи офиси, медицинско обслужване, помещения и елементи на техническата инфраструктура. Богато озеленените тераси превръщат ансамбъла в парк “висящи градини” с места за отдих, цветни площи, открити изложби. Така оформен, Севтополис получава статут и качества на национален и световен културно-исторически център с възможности за разнообразни международни прояви - симпозиуми, изложби, концерти, фестивали и др.

 

Подобна музейна структура има естествено право на съществуване в един район, невероятно богат на археологични и природни дадености. Уникалният начин за експониране на единствения добре запазен тракийски град го превръща в кулминация на културните маршрути в Казанлъшката долина. Смислово и времево свързан с Долината на тракийските царе, осеяна с безбройни погребални могили, храмове и бляскави съкровища, културно-историческият комплекс “Севтополис” ще увеличи културния, туристически и стопански потенциал на района и страната и ще се превърне в емблема на богато минало, творчески потенциал и реализирано бъдеще.

 

А вечер светещият ореол, с който комплексът ще се възприема от брега на фона на околните планини и небето, ще показва, че Севтополис е възкръснал и вече е част от нас и Космоса.

 

арх. Жеко Тилев

 

 

Изображения на проекта

При използване, копиране, принтиране или издавани то да се постави източник: www.sevtopolis.info

Size: 1000х800

Size: 1000х1000

Size: 1000х900

Size: 1000х530

Size: 2000х1385

Size: 2000х1300

Size: 2000х1095

Size: 2000х1095

     

Size: 2000х295

     

Алтернативи:

 

Необходимост

Долината на тракийските царе не може да бъде представена пълно без да е показан Севтополис – нейната столица, единствения разкрит и запазен в такъв мащаб тракийски град.

 

Алтернатива 1

Изграждане на макет на Севтополис в мащаб 1:1 на подходящо място.

Предимства:

- Сравнително евтино решение (3-4 милиона лева).

Недостатъци:

- Липса на оригинал заместен с бутафорна структура.

- Решение в пълно противоречие със световната практика да не експонират копия на архитектурни и градоустройствени обекти, а само на единични предмети при възможност да се видят и изследват и оригиналите.

- Малък или дори отрицателен научен и туристически интерес.

 

Алтернатива 2

Експониране на Севтополис в оригинал чрез изграждане на музейно-туристически комплекс на мястото му в язовир Копринка.

Недостатъци:

- Сложно техническо съоръжение и висока цена 40-45 милиона лева.

Предимства:

- Показване на оригиналния град чрез уникално за световната практика решение на музейно-туристическия комплекс съчетаващ античност, широк кръг от рекреационни, културни и спортни функции с природна среда и икономическа ефективност.

- Възможност за включване на Севтополис в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

- Туристическа атракция от световен мащаб.

- Активиране на широк обществен интерес и икономически развой на района.

 

Технико-икономически показатели за Севтополис:

 

Диаметър на вътрешна основа

340 м

Диаметър на външна основа

470 м

Вътрешен диаметър на кея

390 м

Външен диаметър на кея

420 м

Средна обиколка на кея

1272 м

Средна височина на стената

20 м (19-25 м)

Ширина на кея

15 м

Площ на града Севтополис

50510 м2 (50,5дка)

Заградена площ по вътрешен диаметър

90792 м2 (90,8дка)

Обща площ на съоръжението

171552м2 (171,5дка)

Площ на основата на стената

121042 м2 (121дка)

Площ на короната на стената

19085 м2 (19дка)

Озеленена площ по стената

26027 м2 (26дка)

Използваема площ в стената

23160 м2

Комуникационна площ по стената

2640 м2

Площ комуникационни мостове

828 м2

Обем стълбищни и асансьорни клетки

53000 м3

Обем на стената

1 160 000 м3

Обем на земния насип за градините

44000 м3

Обем на изместената вода

3 700 000 м3

 

Прогнозна цена 80-85 млн. евро

 

Забележка:

Музейно-туристическият комплекс Севтополис може да бъде свързан с комплекса от гробници край Казанлък чрез въжена линия с дължина около 7 км, която не е включена в цената на проекта.

 

Книжка за проекта

 

Формат: PDF

Големина: 1.52 МВ

Страници: 16

Изтегли: Натисни върху изображението

Изготвил: ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ ООД

 

 

   

 

 
 

 

 
           
 

+359 878 180 101/2/3

София 1000, п.к. 945, СНЦ "Национално обединение съхрани българското"

sevtopolis@suhranibulgarskoto.org

 

Начало | Новини | Обектът | Проектът | Инициаторите | Подкрепа

Авторски права © 2007-2009, Всички права запазени | Правен статус

Страницата е изработена от студио “СветЪ Дизайн”